Thông tin bưu cục: Ba Đồn – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Ba Đồn tỉnh Quảng Bình thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Quảng Trạch, Bưu điện Quảng Thọ, Bưu điện Roòn, Bưu điện Ngọa Cương, Bưu điện Chợ Sãi, Bưu điện Hòa Ninh, Bưu điện văn hóa xã Quảng Long, Bưu điện văn hóa xã Quảng Xuân, Bưu điện văn hóa xã Quảng Hưng, Bưu điện văn hóa xã Cảnh Dương, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú, Bưu điện văn hóa xã Quảng Đông, Bưu điện văn hóa xã Quảng Kim, Bưu điện văn hóa xã Quảng Hợp, Bưu điện văn hóa xã Quảng Châu, Bưu điện văn hóa xã Quảng Lưu, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thạch, Bưu điện văn hóa xã Quảng Liên, Bưu điện văn hóa xã Quảng Tiên, Bưu điện văn hóa xã Quảng Phúc, Bưu điện văn hóa xã Quảng Tân, Bưu điện văn hóa xã Quảng Hải, Bưu điện văn hóa xã Quảng Văn, Bưu điện văn hóa xã Quảng Thủy, Bưu điện văn hóa xã Phù Hóa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Trạch, Hòm thư Công cộng Quảng Tiến, Hòm thư Công cộng Quảng Phương, Hòm thư Công cộng Quảng Sơn, Hòm thư Công cộng Quảng Trường, Hòm thư Công cộng Quảng Thanh, Hòm thư Công cộng Quảng Lộc, Hòm thư Công cộng Quảng Minh, Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện huyện Quảng Trạch

Bưu điện Quảng Trạch

 • Mã bưu điện: 512200
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Trạch
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 02323517887

Bưu điện Quảng Thọ

 • Mã bưu điện: 512220
 • Bưu cục: Bưu điện Quảng Thọ
 • Địa chỉ: Thôn Thọ Đơn, Xã Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 02323512349

Bưu điện Roòn

 • Mã bưu điện: 512280
 • Bưu cục: Bưu điện Roòn
 • Địa chỉ: Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 02323596145

Bưu điện Ngọa Cương

 • Mã bưu điện: 512430
 • Bưu cục: Bưu điện Ngọa Cương
 • Địa chỉ: Thôn Ngọa Cương, Xã Cảnh Hoá, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 02323535007

Bưu điện Chợ Sãi

 • Mã bưu điện: 512510
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Sãi
 • Địa chỉ: Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 02323585228

Bưu điện Hòa Ninh

 • Mã bưu điện: 512570
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Tân, Xã Quảng Hoà, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 02323585200

Bưu điện văn hóa xã Quảng Long

 • Mã bưu điện: 512234
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Long
 • Địa chỉ: Thôn Trường Sơn, Xã Quảng Long, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0974424212

Bưu điện văn hóa xã Quảng Xuân

 • Mã bưu điện: 512240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Quảng Xuân, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0345058939

Bưu điện văn hóa xã Quảng Hưng

 • Mã bưu điện: 512250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0977619714

Bưu điện văn hóa xã Cảnh Dương

 • Mã bưu điện: 512640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cảnh Dương
 • Địa chỉ: Thôn Cảnh Thượng, Xã Cảnh Dương, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0989409421

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú

 • Mã bưu điện: 512299
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phú
 • Địa chỉ: Thôn Phú Lộc 4, Xã Quảng Phú, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0944838179

Bưu điện văn hóa xã Quảng Đông

 • Mã bưu điện: 512300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Đông
 • Địa chỉ: Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0918929205

Bưu điện văn hóa xã Quảng Kim

 • Mã bưu điện: 512310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Kim
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Kim, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0917577745

Bưu điện văn hóa xã Quảng Hợp

 • Mã bưu điện: 512370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hợp
 • Địa chỉ: Thôn Hợp Phú, Xã Quảng Hợp, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0906577845

Bưu điện văn hóa xã Quảng Châu

 • Mã bưu điện: 512350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Châu
 • Địa chỉ: Thôn Trung Minh, Xã Quảng Châu, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0904584714

Bưu điện văn hóa xã Quảng Lưu

 • Mã bưu điện: 512380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lưu
 • Địa chỉ: Thôn Vân Tiền, Xã Quảng Lưu, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0906435022

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thạch

 • Mã bưu điện: 512390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thạch
 • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Thạch, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0902279020

Bưu điện văn hóa xã Quảng Liên

 • Mã bưu điện: 512410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Liên
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quảng Liên, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0903276335

Bưu điện văn hóa xã Quảng Tiên

 • Mã bưu điện: 512520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Tiên
 • Địa chỉ: Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0852172975

Bưu điện văn hóa xã Quảng Phúc

 • Mã bưu điện: 512620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Phúc
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Hòa, Xã Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0767364862

Bưu điện văn hóa xã Quảng Tân

 • Mã bưu điện: 512500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Tân
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hóa, Xã Quảng Tân, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0904584760

Bưu điện văn hóa xã Quảng Hải

 • Mã bưu điện: 512490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hải
 • Địa chỉ: Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0906434980

Bưu điện văn hóa xã Quảng Văn

 • Mã bưu điện: 512590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Văn
 • Địa chỉ: Thôn Hà Văn, Xã Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0903275983

Bưu điện văn hóa xã Quảng Thủy

 • Mã bưu điện: 512550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0372916282

Bưu điện văn hóa xã Phù Hóa

 • Mã bưu điện: 512480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Hóa
 • Địa chỉ: Thôn Trường Sơn, Xã Phù Hoá, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 0818442411

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Trạch

 • Mã bưu điện: 512210
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Trạch
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: 02323514755

Hòm thư Công cộng Quảng Tiến

 • Mã bưu điện: 512345
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Hà Tiến, Xã Quảng Tiến, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Quảng Phương

 • Mã bưu điện: 512335
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Phương
 • Địa chỉ: Thôn Tô Xá, Xã Quảng Phương, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Quảng Sơn

 • Mã bưu điện: 512565
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Thọ Linh, Xã Quảng Sơn, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Quảng Trường

 • Mã bưu điện: 512465
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Trường
 • Địa chỉ: Thôn Thu Trường, Xã Quảng Trường, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Quảng Thanh

 • Mã bưu điện: 512453
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Phù Ninh, Xã Quảng Thanh, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Quảng Lộc

 • Mã bưu điện: 512545
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Lộc
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lộc, Xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Quảng Minh

 • Mã bưu điện: 512587
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Minh
 • Địa chỉ: Thôn Minh Lệ, Xã Quảng Minh, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện huyện Quảng Trạch

 • Mã bưu điện: 512207
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện huyện Quảng Trạch
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn
 • Điện thoại: