Bưu điện văn hóa xã Ngư Thủy Nam

  • Mã bưu điện: 514440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngư Thủy Nam
  • Địa chỉ: Thôn Liêm Tiến, Xã Ngư Thủy Nam, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323953235