Hòm thư Công cộng Tân Trạch

  • Mã bưu điện: 511911
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Tân Trạch, Xã Tân Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: