Bưu điện văn hóa xã Lộc Thủy

  • Mã bưu điện: 514030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Thủy
  • Địa chỉ: Thôn An Xá 1, Xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323882020