Hòm thư Công cộng Thạch Hoá

  • Mã bưu điện: 512841
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thạch Hoá
  • Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, Xã Thạch Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: