Bưu điện Chợ Chè

  • Mã bưu điện: 513970
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Chè
  • Địa chỉ: Thôn Thạch Hạ, Xã Hồng Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323950131