Bưu điện Tân Ấp

  • Mã bưu điện: 512910
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Ấp
  • Địa chỉ: Thôn Tân Đức 1, Xã Hương Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: 02323690001