Bưu điện Nam Gianh

  • Mã bưu điện: 511680
  • Bưu cục: Bưu điện Nam Gianh
  • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 02323866005