Hòm thư Công cộng Bảo Ninh

  • Mã bưu điện: 511348
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bảo Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Trung Bính, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: