Bưu điện văn hóa xã Quảng Thạch

  • Mã bưu điện: 512390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thạch
  • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Quảng Thạch, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 0902279020