Bưu điện văn hóa xã Gia Ninh

  • Mã bưu điện: 513780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gia Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh
  • Điện thoại: 0888065458