Bưu điện khai thác cấp 2 KT Minh Hóa

  • Mã bưu điện: 513210
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Minh Hóa
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa
  • Điện thoại: 02323572641