Bưu điện Sen Thủy

  • Mã bưu điện: 514390
  • Bưu cục: Bưu điện Sen Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Đông Thượng, Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323953298