Hòm thư Công cộng Quảng Tiến

  • Mã bưu điện: 512345
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Hà Tiến, Xã Quảng Tiến, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: