Bưu điện KHL Đồng Hới

  • Mã bưu điện: 511172
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Đồng Hới
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 02323828367