Bưu điện Lệ Thủy

  • Mã bưu điện: 513900
  • Bưu cục: Bưu điện Lệ Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Thượng Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323882503