Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ

  • Mã bưu điện: 514249
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ
  • Địa chỉ: Thôn Bang, Xã Kim Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: