Bưu điện Ngọa Cương

  • Mã bưu điện: 512430
  • Bưu cục: Bưu điện Ngọa Cương
  • Địa chỉ: Thôn Ngọa Cương, Xã Cảnh Hoá, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 02323535007