Bưu điện Phong Nha

  • Mã bưu điện: 511860
  • Bưu cục: Bưu điện Phong Nha
  • Địa chỉ: Thôn Phong Nha, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 02323677107