Đại lý bưu điện Phú Hải

  • Mã bưu điện: 511334
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Phú Hải
  • Địa chỉ: Cụm Bắc Hồng, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: