Bưu điện văn hóa xã Quảng Đông

  • Mã bưu điện: 512300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Đông
  • Địa chỉ: Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 0918929205