Bưu điện văn hóa xã Lâm Trạch

  • Mã bưu điện: 511750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâm Trạch
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Lâm Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0945957104