Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ

  • Mã bưu điện: 514166
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ
  • Địa chỉ: Thôn Km14, Xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: