Bưu điện văn phòng Văn phòng Bưu điện Thành phố Đồng Hới

  • Mã bưu điện: 511173
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện Thành phố Đồng Hới
  • Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: