Bưu điện Quảng Thọ

  • Mã bưu điện: 512220
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Đơn, Xã Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 02323512349