Bưu điện khai thác cấp 2 KT Quảng Trạch

  • Mã bưu điện: 512210
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Trạch
  • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 02323514755