Bưu điện văn hóa xã Tân Thủy

  • Mã bưu điện: 514370
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Tân Ninh, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 0919915377