Bưu điện văn hóa xã Hưng Trạch

  • Mã bưu điện: 511850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Khương Hà, Xã Hưng Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0915223430