Bưu điện Chợ Cuồi

  • Mã bưu điện: 513060
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Cuồi
  • Địa chỉ: Thôn Tây Trúc, Xã Tiến Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: 02323670004