Bưu điện Troóc

  • Mã bưu điện: 511790
  • Bưu cục: Bưu điện Troóc
  • Địa chỉ: Thôn Phúc Đồng 1, Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 02323679002