Hòm thư Công cộng Ngư Hoá

  • Mã bưu điện: 512875
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Ngư Hoá
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ngư Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: