Đại lý bưu điện Đức Ninh

  • Mã bưu điện: 511323
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đức Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Giao Tế, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: