Hòm thư Công cộng Dân Hoá

  • Mã bưu điện: 513343
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Dân Hoá
  • Địa chỉ: Bản Y Leng, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa
  • Điện thoại: