Bưu điện văn hóa xã Cam Thủy

  • Mã bưu điện: 513920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Đăng Lộc 1, Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323882040