Đại lý bưu điện Thanh Vinh

  • Mã bưu điện: 511599
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Thanh Vinh
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Vinh, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0917.036.067