Bưu điện Lộc Đại

  • Mã bưu điện: 511120
  • Bưu cục: Bưu điện Lộc Đại
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 02323822884