Đại lý bưu điện Áng Sơn

  • Mã bưu điện: 513710
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Áng Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh
  • Điện thoại: 02323936228