Bưu điện văn hóa xã Ngư Thuỷ Bắc

  • Mã bưu điện: 513940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngư Thuỷ Bắc
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323883595