Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ

  • Mã bưu điện: 514229
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ
  • Địa chỉ: Thôn Hồng Giang, Xã Trường Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: