Bưu điện văn hóa xã Đức Trạch

  • Mã bưu điện: 511560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Đông Đức, Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0394178439