Bưu điện Bắc Lý II

  • Mã bưu điện: 511190
  • Bưu cục: Bưu điện Bắc Lý II
  • Địa chỉ: Tiểu khu 4, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 02323836089