Bưu điện văn phòng VP BĐT Quảng Bình

  • Mã bưu điện: 511050
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Bình
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 0523828889