Bưu điện văn hóa xã Đại Trạch

  • Mã bưu điện: 512021
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Phương Hạ, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0918923533