Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ

  • Mã bưu điện: 514008
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ
  • Địa chỉ: Xóm 7 Thượng Phong, Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: