Bưu điện HCC Đồng Hới

  • Mã bưu điện: 511036
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Đồng Hới
  • Địa chỉ: Sô´9, Đường Quang Trung, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 0917841266