Bưu điện Chợ Sãi

  • Mã bưu điện: 512510
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Sãi
  • Địa chỉ: Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 02323585228