Bưu điện văn hóa xã Cự Nẫm

  • Mã bưu điện: 511730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cự Nẫm
  • Địa chỉ: Thôn Trung Nẩm, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 052675 437