Bưu điện văn hóa xã Tây Trạch

  • Mã bưu điện: 511810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Trạch
  • Địa chỉ: Xóm Mít, Xã Tây Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: ‭088 8475333