Hòm thư Công cộng Mai Hoá

  • Mã bưu điện: 513051
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Mai Hoá
  • Địa chỉ: Thôn Tây Hóa, Xã Mai Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: