Bưu điện văn hóa xã Nam Trạch

  • Mã bưu điện: 511940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Trạch, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0915437213